Kan ik iemand machtigen?

U kunt iemand anders machtigen om online zaken voor u te regelen op Mijn UWV. De gemachtigde kan:

  • al uw persoonlijke gegevens en documenten op Mijn UWV bekijken;
  • dezelfde diensten op Mijn UWV gebruiken als u zelf (bijvoorbeeld wijzigingen doorgeven of berichten sturen);
  • uw berichten van Mijn UWV bekijken via zijn Berichtenbox op MijnOverheid. U moet dan wel bij MijnOverheid hebben aangegeven dat u berichten van Mijn UWV wilt ontvangen.

Let op: als u iemand machtigt, blijft u er zelf verantwoordelijk voor dat al uw zaken op Mijn UWV goed en op tijd geregeld worden.

U geeft alleen een machtiging voor online toegang. Het is geen machtiging om (juridisch) namens u op te treden.

U vraagt de machtiging zelf aan, of u kunt degene die u wilt machtigen de aanvraag laten doen. U kunt alleen iemand machtigen die zelf een DigiD heeft. Ga hiervoor naar de website machtigen.digid.nl. Daar vindt u ook meer informatie.

Geen machtiging mogelijk voor de Werkmap

U kunt nog niet iemand anders te machtigen om online zaken voor u te regelen in uw Werkmap. Wij werken er hard aan om dit in de toekomst wel mogelijk te maken. Zodra dat mogelijk is, plaatsen wij hierover een bericht op onze website.