U kunt iemand anders machtigen om online zaken voor u te regelen op Mijn UWV en in de Werkmap. Het gaat om 2 aparte machtigingen: 1 voor Mijn UWV en 1 voor de Werkmap.

De gemachtigde kan:

  • Al uw persoonlijke gegevens en documenten op Mijn UWV en in de Werkmap bekijken.
  • Dezelfde diensten op Mijn UWV en in de Werkmap gebruiken als u.
  • Wijzigingen doorgeven of (Werkmap)berichten sturen via Mijn UWV of uw sollicitatieactiviteiten doorgeven in de Werkmap.
  • Uw (Werkmap)berichten op Mijn UWV en in de Werkmap bekijken via de Berichtenbox op MijnOverheid. U moet dan wel bij MijnOverheid hebben aangegeven dat u berichten van UWV wilt ontvangen.

Zaken die u online via Mijn UWV of via de Werkmap regelt, kunnen veranderen. De machtiging verandert automatisch mee. Dit betekent dat de gemachtigde dan ook toegang heeft tot die veranderde zaken.

Let op: Als u iemand machtigt, blijft u er zelf verantwoordelijk voor dat al uw zaken op Mijn UWV en in de Werkmap goed en op tijd geregeld worden.

U geeft alleen een machtiging voor online toegang. Het is geen machtiging om (juridisch) namens u op te treden.

U vraagt de machtiging zelf aan, of u kunt degene die u wilt machtigen de aanvraag laten doen. U kunt alleen iemand machtigen die zelf een DigiD heeft. Ga hiervoor naar de website machtigen.digid.nl. Daar vindt u ook meer informatie.