Als u in het buitenland woont, kunt u uw DigiD aanvragen als al deze voorwaarden voor u gelden:

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • U heeft een geldig paspoort of identiteitsbewijs van een EER-land (een rijbewijs is niet toegestaan).
  • U heeft een burgerservicenummer (BSN).
  • U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

Had u al een DigiD voordat u verhuisde naar het buitenland? Dan kunt u die blijven gebruiken.

Heeft u vanuit het buitenland een DigiD aangevraagd? U kunt uw activeringscode ontvangen door te beeldbellen met Nederland Wereldwijd. Hoe u dat doet, leest u op Nederland Wereldwijd.