Bij de meeste uitkeringen krijgt u uw vakantiegeld in mei.

WW of IOW

U ontvangt voor uw vakantiegeld een aparte betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel vakantiegeld u precies ontvangt. Als u een WW-uitkering ontvangt, staat deze specificatie in Mijn UWV. Als u een IOW-uitkering ontvangt, staat deze specificatie in Mijn UWV.

WIA, WAO, WAZ of Wajong

Uw vakantiegeld wordt opgeteld bij uw uitkering. U ontvangt 1 betaalspecificatie voor uw uitkering en uw vakantiegeld. Hierop staat hoeveel uitkering en vakantiegeld u precies ontvangt. Deze specificatie staat in Mijn UWV.

Ziektewet of WAZO

Heeft u een Ziektewet-uitkering of een uitkering via de Wet arbeid en zorg (WAZO)? Dan is uw vakantiegeld al opgeteld bij de uitkering die u elke week of elke maand krijgt. U ontvangt uw vakantiegeld dus niet als apart bedrag.