Uw vakantiegeld is 8% van de bruto-uitkering die u heeft gekregen in de 12 maanden vóór de maand mei. Van uw vakantiegeld trekken wij loonbelasting en premies af, net als bij uw uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, maken wij over op uw rekening.

Hoeveel vakantiegeld u precies krijgt, ziet u op de betaalspecificatie van uw vakantiegeld. Deze staat vanaf mei voor u klaar op Mijn UWV, vlak voordat wij uw vakantiegeld betalen.

Uw gereserveerde vakantiegeld staat niet op de maandelijkse betaalspecificatie van uw uitkering. Het bedrag kan na controle van uw inkomsten namelijk nog veranderen.