Als u op vakantie gaat of tijdelijk op een ander adres verblijft, dan kunt u hieronder zien welke situatie voor u geldt en wat u moet doen.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een ander adres in Nederland

Als u in Nederland met vakantie gaat of tijdelijk op een ander adres verblijft in Nederland, dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij kunnen u tijdens uw vakantie wel post sturen of bellen.

Vakantie of tijdelijk verblijf op een adres in het buitenland

Als u op vakantie gaat naar het buitenland of tijdelijk in het buitenland verblijft om andere redenen, dan moet u dit wel aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’ .

U woont in het buitenland en gaat op vakantie

Als u in het buitenland woont en met vakantie gaat in dat land óf een ander land (dit kan ook Nederland zijn), dan moet u dit aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk 2 weken van tevoren met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’. Als een buitenlandse uitvoeringsorganisatie de controle doet, dan moet u zich ook aan de regels van deze uitvoeringsorganisatie houden.

Uw post op een ander adres ontvangen

Als u uw post op een ander adres wilt ontvangen dan uw woonadres, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, dan kunt u dit postadres aan ons doorgeven met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’ .

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Sollicitatieplicht en re-integratie

Als u sollicitatieplicht heeft of afspraken over uw re-integratieactiviteiten, dan moet u uw vakantieplannen bespreken met uw adviseur werk of re-integratiebegeleider. Wij kunnen u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht voor vakantie. En uw plannen mogen uw re-integratie niet in de weg staan.

Blijf bereikbaar

Zorg er altijd voor dat u bereikbaar bent, ook tijdens uw vakantie. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. Zorg er daarom voor dat iemand anders uw post leest. Lukt dat niet, geef dan een postadres aan ons door waar u tijdens uw vakantie uw post kunt ontvangen en lezen. U moet ook telefonisch bereikbaar zijn. Geef alle wijzigingen zo snel mogelijk door via het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’