Vakantie doorgeven met een WW-uitkering

Geef uw vakantie uiterlijk 1 dag voor vertrek aan ons door. U doet dit met het 'Wijzigingsformulier WW'. Dit formulier staat in de beveiligde omgeving Mijn UWV.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Wilt u meer informatie over hoe u het wijzigingsformulier invult? Bekijk dan de video.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Het aantal vakantiedagen hangt af van uw situatie en het moment waarop uw uitkering begint:

  • U heeft recht op maximaal 20 vakantiedagen per kalenderjaar. Begint uw uitkering na 1 januari? Dan berekenen we uw vakantiedagen naar verhouding. Bijvoorbeeld: als uw uitkering op 1 oktober begint, krijgt u dat jaar voor 3 maanden een uitkering. U heeft dan recht op 5 vakantiedagen.
    Met de Rekenhulp Vakantiedagen WW berekent u hoeveel vakantiedagen u heeft. Gebruik bij het invullen van de rekenhulp onze brief met alle gegevens over uw uitkering. Met die gegevens berekent de rekenhulp hoeveel vakantiedagen u heeft.
  • U hoeft niet te solliciteren op de vakantiedagen waarop u recht heeft. Gaat u langer met vakantie? Dan krijgt u over die dagen geen uitkering en heeft u wel sollicitatieplicht.
  • Heeft u vanwege uw leeftijd geen sollicitatieplicht? Dan heeft u 65 vakantiedagen per kalenderjaar. Gaat u langer met vakantie? Dan krijgt u over die dagen geen uitkering.
  • Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen. Een dagtochtje zien wij niet als vakantie en hoeft u niet aan ons door te geven.
  • U kunt geen vakantiedagen opsparen en meenemen naar het volgende kalenderjaar.