Vakantie doorgeven met een WW-uitkering

Geef uw vakantie uiterlijk 1 dag voor vertrek aan ons door. U heeft 20 vakantiedagen per kalenderjaar. U hoeft dan niet te solliciteren. Gaat u langer met vakantie? Dan krijgt u over die dagen geen uitkering en heeft u wel sollicitatieplicht.

Heeft u vanwege uw leeftijd geen sollicitatieplicht? Dan heeft u 65 vakantiedagen per kalenderjaar. Gaat u langer met vakantie? Dan krijgt u over die dagen geen uitkering.

Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen. Een dagtochtje zien wij niet als vakantie en hoeft u niet aan ons door te geven.

Geef uw vakantie door met het Wijzigingsformulier WW.

Invullen Wijzigingsformulier WW
  • Hoeveel vakantiedagen u bij het begin van uw uitkering krijgt, hangt af van het moment waarop uw uitkering begint. Begint uw uitkering na 1 januari van een jaar? Dan krijgt u in dat kalenderjaar minder dan 20 vakantiedagen.
  • U kunt geen vakantiedagen opsparen en meenemen naar het volgende kalenderjaar.