De UWV-app en uw privacy

Als UWV via de app persoonsgegevens van u vraagt, of krijgt van andere organisaties, beschermen we uw privacy zorgvuldig. Wij verwerken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen.

We moeten uw persoonsgegevens vaak ook delen met andere organisaties, of met uw werkgever. Dat doen we alleen als dit volgens de wet mag of moet. We bewaren uw persoonsgegevens volgens de eisen die in de Archiefwet staan.

Lees hierover meer op UWV en uw privacy.

Uw toestemming voor toegang tot uw documenten of fotogalerij

In de app hebben we toegang nodig tot uw camera, fotogalerij of documenten als u een document of foto wilt toevoegen. Deze documenten en fotobijlagen kunt u dan als bewijsstukken voor de Inkomstenopgave meesturen. Dit komt alleen voor als u het niet eens bent de inkomsten die wij vooraf voor u hebben ingevuld op de Inkomstenopgave. Wij vragen u dan eerst om toestemming voor toegang tot uw camera en uw fotogalerij of filmrol.

Bent u het wel eens met de vooraf ingevulde inkomsten? Dan hoeft u geen toestemming te geven en geen bewijsstukken toe te voegen.