Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Werkgeverslasten

Hier ziet u welke bedragen wij voor u betalen. Wij betalen premies voor de werknemersverzekeringen WW, WIA en Ziektewet. Daarnaast betaalt UWV voor u de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De bedragen die u ziet, zijn extra informatie voor u. Deze gegevens heeft u dus niet nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting.