Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Loonheffingskorting toegepast

Een loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. U vindt de korting in de witte of groene tabellen. Krijgt u een uitkering van UWV? Dan krijgt u meestal 1 of meer kortingen. Het gaat om:

  • Algemene loonheffingskorting. Deze korting kan op ieder soort uitkering toegepast worden.
  • Arbeidskorting. Deze korting geldt voor de Ziektewet-uitkering, de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) of de WW-uitkering bij faillissement. U vindt het bedrag aan arbeidskorting dan op uw jaaropgaaf onder Verrekende arbeidskorting. Heeft u een Ziektewet-uitkering die is begonnen op of na 1 januari 2020? Dan wordt alleen arbeidskorting toegepast op uw uitkering, als u tijdens deze uitkering in dienst bent bij de werkgever waar de Ziektewet-uitkering begon. Heeft u een WAO-, Wajong-, WIA-uitkering of een WW-uitkering bij ontslag? Dan krijgt u geen arbeidskorting.
  • Jonggehandicaptenkorting. Deze korting geldt bij een Wajong-uitkering.

Kijk voor meer informatie op Loonheffingskorting. Of neem contact op met de Belastingdienst.