Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Loon voor de Zvw (Zorgverzekeringswet)

Dit is het loon waarmee de ingehouden bijdrage Zvw of de werkgeversheffing Zvw wordt berekend. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie.