Uitleg van de begrippen op de jaaropgaaf

Ingehouden loonbelasting Premie VV

De loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen (VV) zijn verwerkt in 1 inhouding. Dit wordt ook wel ingehouden loonheffing genoemd. Volksverzekeringen zijn:

  • AOW (Algemene ouderdomswet);
  • ANW (Algemene nabestaandenwet);
  • Wlz (Wet langdurige zorg).

De Belastingdienst kan u vertellen hoeveel premie en hoeveel loonbelasting u betaalt. De verhouding tussen deze bedragen kan namelijk jaarlijks veranderen.

Woont u buiten Nederland of heeft u in Nederland buitenlandse inkomsten? Dan betaalt u misschien geen loonbelasting of premies voor sommige of alle volksverzekeringen. U bent dan ook niet verzekerd. De loonheffing wordt dan volgens vaste regels van de Belastingdienst vastgesteld.