Uw toeslag hangt af van uw leefsituatie. Daarom moet u het aan ons doorgeven als uw leefsituatie verandert. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of als u gaat scheiden.

Bent u alleenstaand of alleenstaand–woningdeler? Dan kan uw leefsituatie ook veranderen als de situatie verandert van de bewoners met wie u een woning deelt. Bijvoorbeeld als zij gaan studeren of stoppen met studeren. 

Geef een wijziging in uw leefsituatie door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.