Uw toeslag hangt af van uw inkomsten en de inkomsten van uw partner (of daarmee gelijkgestelde persoon). Daarom moet u wijzigingen altijd aan ons doorgeven.

Geef het aan ons door als er iets wijzigt in deze inkomsten van u of uw partner:

 • loon
 • winst (als zelfstandig ondernemer)
 • bijverdiensten en vergoedingen voor vrijwilligerswerk
 • inkomsten uit werkzaamheden voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb)
 • studiefinanciering
 • uitkering van een andere organisatie (niet van UWV)
 • UWV-uitkering van uw partner
 • bovenwettelijke WW-uitkering
 • aanvulling op de WW-uitkering van vorige werkgever
 • aanvulling op de Ziektewet-uitkering van vorige werkgever
 • Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)
 • lijfrente
 • pensioen, prepensioen, flexpensioen, AOW, RVU
 • Nederlands arbeidsongeschiktheidspensioen of invaliditeitspensioen
 • Nederlands nabestaandenpensioen of pensioen van een ex-partner
 • een uitkering van een particuliere verzekering (bijvoorbeeld tegen inkomstenderving)
 • een uitkering uit het buitenland