Geef een wijziging in uw leefsituatie door met het ‘Wijzigingsformulier WW’. 

Moet u huurcontracten meesturen? Deze kunt u uploaden als bijlage.

Doorgeven wijzigingen als u een WW-uitkering heeft