Uw toeslag hangt af van uw leefsituatie en uw totale (gezins)inkomsten. Daarom moet u bij een toeslag ook deze wijzigingen doorgeven:

  • wijzigingen in uw leefsituatie
  • sommige extra inkomsten, zoals pensioen
  • wijzigingen in de inkomsten van uw partner (of daarmee gelijkgestelde persoon)

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat deze bij u bekend was of had kunnen zijn.