Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Welke inkomsten moet ik doorgeven?

Geef wijzigingen in inkomsten van u of uw partner of een daarmee gelijkgestelde persoon altijd aan ons door binnen 1 week nadat de wijziging bekend is of had kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende inkomsten:

 • inkomsten uit werk (ook uit stagewerkzaamheden)
 • een thuiswerkvergoeding
 • studiefinanciering
 • een aanvulling op de WW vanuit uw vorige werkgever
 • een bovenwettelijke WW-uitkering
 • AOW
 • lijfrente
 • (pre)pensioen
 • flexpensioen
 • een Nederlands arbeidsongeschiktheidspensioen, invaliditeitspensioen, nabestaandenpensioen en pensioen van een ex-partner
 • een uitkering uit een particuliere verzekering (schadevergoeding)
 • inkomsten uit werkzaamheden voor iemand met een persoonsgebonden budget (PGB)
 • een uitkering uit het buitenland
 • vergoeding voor vrijwilligerswerk. Een te hoge vergoeding kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering
 • een Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)
 • UWV-uitkering(en) die uw partner of een daarmee gelijkgestelde ontvangt