Mijn plichten bij een toeslag van UWV

Welke inkomsten moet ik doorgeven?

Geef wijzigingen in inkomsten van u of uw partner of een daarmee gelijkgestelde persoon altijd aan ons door binnen 1 week nadat de wijziging bekend is of had kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende inkomsten:

 • inkomsten uit werk (ook uit stagewerkzaamheden);
 • studiefinanciering;
 • nabestaandenpensioen;
 • een aanvulling op de WW vanuit uw vorige werkgever;
 • een bovenwettelijke WW-uitkering;
 • AOW;
 • een invaliditeitspensioen;
 • lijfrente;
 • (pre)pensioen;
 • flexpensioen;
 • een uitkering uit een particuliere verzekering;
 • inkomsten uit werkzaamheden voor iemand met een persoonsgebonden budget (PGB);
 • uitkering uit het buitenland;
 • vergoeding voor vrijwilligerswerk. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 170 per maand. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.700 per kalenderjaar. Is de vergoeding hoger? Dan zien wij dit niet als vrijwilligerswerk maar als betaald werk. En heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw uitkering;
 • een PAWW (Private Aanvulling WW en WGA).