Op uw inkomsten wordt belasting ingehouden in de vorm van loonheffing. Krijgt u loon of een uitkering, dan heeft u recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting die u ieder jaar betaalt. Als uw werkgever of wij deze korting toepassen op uw loon of uitkering, krijgt u een hoger bedrag op uw rekening.
Let op: u mag de loonheffingskorting maar 1 keer laten toepassen: op het loon dat u verdient bij 1 werkgever of op 1 uitkering. 

Meer hierover leest u op Loonheffingskorting.