Heeft u eerder een toeslag ontvangen waarbij u en de persoon met wie u woont beschouwd werden als elkaars partner of daarmee gelijkgestelde persoon?

Antwoord ja: uw leefsituatie is getrouwd of daarmee gelijkgesteld. U bent klaar met het invullen van het stappenplan.
Antwoord nee: ga door met stap 9.