• Krijgt u geen schuldhulpverlening? Dan mag de beslaglegger geen beslag leggen op de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Deze tegemoetkoming wordt niet verrekend met bedragen die u nog moet betalen.
  • Krijgt u schuldhulpverlening van de gemeente (het minnelijke traject)? Dan mag de schuldhulpverlener de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet zomaar inhouden. Dit mag alleen als u daar samen afspraken over heeft gemaakt.
  • Zit u in een traject voor schuldhulpverlening volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, het wettelijke traject)? En betalen wij uw uitkering aan uw schuldhulpverlener? Dan maken wij ook de tegemoetkoming over aan uw schuldhulpverlener.