Ik heb schulden

  • Heeft u schulden en krijgt u geen schuldhulpverlening? De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten valt dan onder de beslagvrije voet. Dat is het bedrag waar de schuldeiser niet aan mag komen. Als u schulden heeft, mag de schuldeiser (beslaglegger) dus geen beslag leggen op de tegemoetkoming.
  • Heeft u schulden en krijgt u schuldhulpverlening van de gemeente (het minnelijke traject)? Dan valt de tegemoetkoming onder het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dat is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Uw schuldhulpverlener mag de tegemoetkoming dus niet inhouden, alleen als u daar zelf afspraken met hem over heeft gemaakt.
  • Heeft u schulden en zit u in een traject voor schuldhulpverlening volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP, het wettelijke traject)? En betalen wij uw uitkering aan uw schuldhulpverlener? Dan maken wij ook de tegemoetkoming over aan uw schuldhulpverlener.