De gemeente heeft ook andere regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al lang een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op een aanvulling op uw inkomen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan. Per huishouden mag u de toeslag 1 keer per jaar aanvragen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u vragen om kwijtschelding. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn afvalstoffenheffing, reinigingsheffing, rioolheffing en hondenbelasting. De gemeente bepaalt of u kwijtschelding kunt krijgen en voor welke belastingen dit geldt.

Kijk voor meer informatie over regelingen en voorzieningen op de website van uw gemeente.

Voor kwijtschelding van waterschapsbelasting neemt u contact op met het waterschap waar uw gemeente onder valt.