Misschien heeft u een schuld bij UWV. Bijvoorbeeld omdat u een deel van uw uitkering moet terugbetalen.

Als u van ons een brief heeft gekregen waarin staat dat u binnen 6 weken een bedrag aan ons moet betalen, zijn er 2 mogelijkheden:

  • U betaalt binnen 6 weken in 1 keer het volledige bedrag.
  • U neemt contact met ons op om een betalingsregeling af te spreken.

Betalen in termijnen

Lukt het u niet om een bedrag in 1 keer aan ons te betalen? Bel ons dan zo snel mogelijk. Samen kijken we of we een betalingsregeling kunnen afspreken die past bij uw situatie. U betaalt het bedrag dan in termijnen aan ons.

Schuld kwijtschelden

Soms kunnen wij uw schuld helemaal of gedeeltelijk kwijtschelden. Dit betekent dat u helemaal geen of minder schuld hoeft te betalen.

Voor kwijtschelding gelden wel enkele voorwaarden:

  • Het (gezamenlijke) inkomen van u en uw partner is minimaal 3 jaar niet hoger geweest dan 90% of 95% van de bijstandsnorm.
  • U heeft zich minimaal 3 jaar aan de betalingsregeling gehouden.

Let op: Is uw schuld ontstaan omdat u zich niet aan de informatieplicht heeft gehouden? Dan kunnen wij uw schuld alleen kwijtschelden als u al minimaal de helft heeft betaald. Ook moet u zich minimaal 5 jaar aan de betalingsregeling hebben gehouden. Boetes kunnen wij niet kwijtschelden.