Ik ben schuldenvrij, en nu?

Hoelang het duurt voordat u schuldenvrij bent, hangt af van de manier waarop u uw schulden aflost. Kiest u voor de minnelijke of wettelijke regeling, dan bent u meestal na 3 jaar schuldenvrij.

Lukt het niet om er onderling uit te komen met uw schuldeisers? En kunt u uw schulden ook niet aflossen via de wettelijke regeling? Dan bent u pas schuldenvrij als u al uw schulden heeft afgelost.

Schuldeisers weten dat u schulden had

Uw schuldeisers weten dat u schulden had. Heeft u een wettelijke schuldsanering gehad? Dan is dat gepubliceerd in de Staatscourant en die kan iedereen inzien. Ook staat uw schuld geregistreerd bij het Landelijk Register Schuldsanering en het Centraal Insolventieregister.

Als u een lening heeft afgesloten, dan is dat bekend bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Ook details over de lening zijn bekend. Bedrijven die zijn aangesloten bij BKR kunnen uw gegevens inzien. Dit zijn organisaties die leningen of mobiele telefoonabonnementen afsluiten. Het kan hierdoor moeilijker zijn om een lening te krijgen. Of u kunt geen producten meer kopen op krediet. Uw schuld staat 5 jaar geregistreerd bij BKR.