Hulp bij het aflossen van mijn schulden

Ik kom er niet uit met mijn schuldeisers

Heeft uw schuldhulpverlener een betalingsvoorstel gedaan aan uw schuldeiser of schuldeisers? En gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord gaan met dat voorstel? Dan kunt u via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een regeling treffen voor uw schulden. Dit heet de wettelijke schuldregeling. Uw schuldhulpverlener helpt u bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Hij heeft standaardteksten en weet welke documenten u mee moet sturen. Bij Bureau Wsnp vindt u meer informatie over het indienen van een verzoek.