Als u veel of langdurig schulden heeft, dan kunnen uw schulden problematisch worden. We noemen schulden problematisch als de maandelijkse aflossing hoger is dan u kunt betalen. U kunt uw schulden dan misschien niet meer aflossen zonder professionele hulp.

Hulp bij het aflossen van mijn schulden

Er zijn organisaties die u hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld uw gemeente, het Nibud of de Belastingdienst. Ook uw adviseur werk, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider kan u informatie geven over het voorkomen van problematische schulden. Of hij verwijst u door naar de juiste organisatie.