Beslag op mijn uitkering of ander inkomen

Is er beslag gelegd op uw uitkering of ander inkomen? Dan mag een schuldeiser een deel van uw uitkering of ander inkomen opeisen. Een deel mag u houden voor uw levensonderhoud. Dat heet de beslagvrije voet.

De hoogte van de beslagvrije voet, dus het deel dat u mag houden, hangt af van:

  • de bijstandsnorm die voor u geldt. De bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en uw leefsituatie: heeft u wel of geen partner en/of medebewoners?
  • uw persoonlijke situatie. Meestal mag u 90% van uw bijstandsnorm houden, maar de beslagvrije voet kan hoger zijn. Omdat bijvoorbeeld de hoogte van uw huur of zorgverzekeringspremie ook meetelt.

Degene die beslag legt, mag dus alles opeisen behalve uw beslagvrije voet. Deze wordt door de beslaglegger berekend. Daarvoor heeft hij informatie van u nodig. Probeer alle informatie te geven die aan u gevraagd wordt. Want zonder die informatie krijgt u misschien een lager bedrag dan waar u recht op heeft.