Beslag op mijn uitkering of ander inkomen

Als u schulden heeft, dan kan een schuldeiser beslag leggen op uw uitkering. UWV maakt een deel van uw uitkering dan direct aan de schuldeiser over. Een schuldeiser kan een overheidsdienst zijn, of een bedrijf.

Op een deel van uw uitkering mag de schuldeiser geen beslag leggen. Dit is de beslagvrije voet.

Beslag door UWV

Moet u geld (terug)betalen aan UWV en doet u dit niet op tijd? Dan kunnen wij beslag leggen op uw inkomsten. We doen dit alleen als andere oplossingen niet werken. Meer hierover leest u bij Ik moet geld terugbetalen aan UWV.

Als UWV beslag legt op uw inkomsten, dan maakt uw werkgever of uitkeringsinstantie een deel van uw inkomsten direct aan ons over. Wij houden altijd rekening met uw beslagvrije voet.