Wij vergoeden uw reiskosten als de volgende 2 zaken voor u gelden:

  • U bent door ons uitgenodigd voor een gesprek.
  • Uw heenreis is 15 kilometer of meer. Wij berekenen deze afstand vanaf het adres dat bij ons bekend is. Dit is het adres waar wij ook de uitnodiging naartoe hebben gestuurd.

In deze gevallen krijgt u geen reiskostenvergoeding:

  • U komt zonder uitnodiging bij ons.
  • U bent uitgenodigd voor een deskundigenoordeel.
  • U bent uitgenodigd voor het aanvragen van een WW-uitkering wegens betalingsonmacht.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van UWV. Krijgt u een uitnodiging om naar een UWV-kantoor te komen? Dan krijgt u alleen een reiskostenvergoeding als wij aan uw bezwaar tegemoetkomen. Meer informatie hierover leest u op Mijn bezwaar is ingediend.
  • U werkt bij een werkgever via een proefplaatsing. Dan kan uw werkgever de door u gemaakte reiskosten vergoeden. Of u de reiskosten vergoed krijgt hangt af van uw afspraken met de werkgever.