Voor alle voorzieningen geldt een drempelbedrag. Voorzieningen die minder dan het drempelbedrag kosten vergoeden wij niet. Voorzieningen die meer kosten dan het drempelbedrag vergoeden wij wel. Het drempelbedrag wordt dan niet van de vergoeding afgetrokken

Als u binnen 1 kalenderjaar meerdere voorzieningen aanvraagt die minder kosten dan het drempelbedrag, dan tellen we de kosten bij elkaar op. Als het totaalbedrag hoger is dan het drempelbedrag, dan vergoeden we het totale bedrag van deze voorzieningen.

Code Drempelbedrag voorziening Per 01-01-2023 Per 01-01-2024
B11 € 165,18 € 176,76