• U heeft een WSW-indicatie of uw gemeente heeft u ondersteund bij het vinden van werk, maar u werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via uw gemeente.
 • U bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Uw werkgever heeft niet eerder voor u het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden gekregen.
 • U heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij uw huidige of nieuwe werkgever gewerkt.
 • Daarnaast voldoet u in de maand voordat u bij uw huidige of nieuwe werkgever in dienst gaat (of op de dag zelf) aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • U heeft recht op een Wajong-uitkering of arbeidsondersteuning van de Wet Wajong.
  • Wij moeten hebben vastgesteld dat u niet in staat bent om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen. En u wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid.
  • De gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat u niet in staat bent om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de Praktijkroute).
  • U bent in het doelgroepregister opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en schoolverlaters van het praktijkonderwijs.
  • U heeft een indicatie voor een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombaan).
  • U kreeg een ziekte of handicap voor uw 18e verjaardag of tijdens een studie en u kunt alleen met een voorziening het wettelijk minimumloon verdienen.
  • U behoort niet tot de doelgroep banenafspraak, maar u heeft door een ziekte of handicap wel problemen gehad bij het volgen van onderwijs. Daarnaast bent u binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs in dienst gegaan bij uw huidige of nieuwe werkgever.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan mag uw werkgever het LKV vanaf het begin van uw dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar. Dit doet hij via de aangifte loonheffingen.

Let op: Alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan uw werkgever het LKV aanvragen.