• U werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via uw gemeente.
 • U bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Uw werkgever heeft niet eerder voor u het loonkostenvoordeel doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers gekregen.
 • U heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij uw huidige of nieuwe werkgever gewerkt.
 • Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • U had, in de maand voor u in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
  • U had een WAO- of WAZ-uitkering voor 1 januari 2006. En u heeft deze uitkering nog steeds of deze is in de laatste 5 jaar beëindigd. 
  • U heeft een beslissing van ons ontvangen nadat u een arbeidskundig onderzoek van ons heeft gehad. Hierin is het volgende vastgesteld:
   • U was op de eerste dag na afloop van de (verlengde) wachttijd van de WIA voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
   • U was 11 weken voor het einde van de (verlengde) wachttijd van de WIA nog in dienst bij dezelfde werkgever die u had toen u ziek werd.
   • U was op de eerste dag na afloop van de (verlengde) wachttijd van de WIA niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie u zich ziek heeft gemeld.
   • U komt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de (verlengde) wachttijd van de WIA is geëindigd.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag uw werkgever het LKV vanaf het begin van uw dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar. Dit doet hij via de aangifte loonheffingen.

Let op: Alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan uw werkgever het LKV aanvragen.