Voorwaarden IOW-uitkering na WW

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:
  • U was op uw eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder. Dit geldt als uw WW-uitkering begon voor 1 januari 2020, of;
  • u was op uw eerste werkloosheidsdag 60 jaar en 4 maanden of ouder. Dit geldt als uw WW-uitkering begon op of na 1 januari 2020.
Daarnaast:
  • heeft uw WW-uitkering de maximale duur bereikt. Heeft u meerdere WW-uitkeringen? Dan kunt u na de WW-uitkering die stopt misschien een IOW-uitkering krijgen naast uw andere WW-uitkering(en);
  • kreeg u langer dan 3 maanden WW, omdat u aan de jareneis voldeed. Of uw uitkeringsduur van 3 maanden is verlengd met de overgebleven duur van een eerdere WW-uitkering.

Soms (nog) geen IOW-uitkering

Soms krijgt u nog geen IOW-uitkering. Bijvoorbeeld als uw WW-uitkering stopt omdat de maximale duur is bereikt, maar u in een land buiten Nederland verblijft (niet voor een vakantie). U krijgt dan pas een IOW-uitkering als u weer in Nederland bent.