Voorwaarden IOW-uitkering na WW

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U was op uw eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder. Dit geldt als uw WW-uitkering begon voor 1 januari 2020.
  • Of u was op uw eerste werkloosheidsdag 60 jaar en 4 maanden of ouder. Dit geldt als uw WW-uitkering begon op of na 1 januari 2020.

Daarnaast:

  • Uw WW-uitkering heeft de maximale duur bereikt. Heeft u meerdere WW-uitkeringen? Dan kunt u na de WW-uitkering die stopt misschien een IOW-uitkering krijgen naast uw andere WW-uitkering(en).
  • U kreeg langer dan 3 maanden WW, omdat u aan de jareneis voldeed. Of uw uitkeringsduur van 3 maanden is verlengd met de overgebleven duur van een eerdere WW-uitkering.

Soms (nog) geen IOW-uitkering

Soms krijgt u nog geen IOW-uitkering. Bijvoorbeeld als uw WW-uitkering stopt omdat de maximale duur is bereikt, maar u buiten Nederland verblijft (niet voor een vakantie). U krijgt dan pas een IOW-uitkering als u weer in Nederland bent.

Gevolgen van (pre)pensioen op uw IOW-uitkering

Als u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, kan dit gevolgen hebben voor uw IOW-uitkering of uw pensioen.

De volgende inkomsten verrekenen wij met uw IOW-uitkering:

  • (pre)pensioen
  • deeltijdpensioen
  • flexpensioen
  • ouderdomspensioen

U krijgt dan een lagere IOW-uitkering en een lager pensioen op de AOW-leeftijd. Het kan zelfs zijn dat uw IOW-uitkering helemaal niet meer wordt uitbetaald.

Denkt u erover om eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen te gaan? Vraag dan zowel bij UWV als bij uw pensioenfonds wat dit voor u betekent.