Hieronder noemen wij de voorwaarden om een IOW-uitkering te krijgen na uw WW-uitkering:

  • Uw WW-uitkering begon voor 1 januari 2020. En op uw eerste werkloosheidsdag was u 60 jaar of ouder.
  • Of uw WW-uitkering begon op of na 1 januari 2020. En op uw eerste werkloosheidsdag was u 60 jaar en 4 maanden of ouder.
  • Uw WW-uitkering heeft de maximale periode bereikt. Heeft u meer WW-uitkeringen? Dan kunt u na de WW-uitkering die stopt misschien een IOW-uitkering krijgen naast uw andere WW-uitkering(en).
  • U kreeg langer dan 3 maanden WW, omdat u aan de jareneis voldeed. Of uw uitkeringsperiode van 3 maanden is verlengd met de overgebleven periode van een eerdere WW-uitkering.

Wanneer (nog) geen IOW-uitkering?

Soms krijgt u nog geen IOW-uitkering. Bijvoorbeeld als uw WW-uitkering stopt omdat de maximale periode is bereikt, maar u buiten Nederland woont. U krijgt dan pas een IOW-uitkering als u weer in Nederland bent.

Let op: Als uw WW-uitkering op of na 1 januari 2024 begint, dan kunt u geen IOW-uitkering krijgen.

Gevolgen van (pre)pensioen op uw IOW-uitkering?

Gaat u eerder dan uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw IOW-uitkering of uw pensioen. Wij trekken namelijk de volgende inkomsten af van uw IOW-uitkering:

  • (pre)pensioen
  • deeltijdpensioen
  • flexpensioen
  • ouderdomspensioen

U krijgt dan een lagere IOW-uitkering en een lager pensioen op de AOW-leeftijd. Soms betalen wij u helemaal geen IOW-uitkering meer.

Advies

Denkt u erover om eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen te gaan? Vraag dan bij UWV en bij uw pensioenuitvoerder wat dit voor u betekent.