Voorwaarden IOW-uitkering na loongerelateerde WGA

Om een IOW-uitkering te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Uw WGA-uitkering is begonnen op of na 1 januari 2008 en uiterlijk op 31 december 2019. En u was toen 60 jaar of ouder.
  • Of uw WGA-uitkering is begonnen op of na 1 januari 2020. En u was toen 60 jaar en 4 maanden of ouder.
  • Uw loongerelateerde WGA-uitkering heeft de maximale duur bereikt.

Had u een WW-uitkering voor uw WGA-uitkering? Dan gelden er extra voorwaarden voor een IOW-uitkering:

  • U was op uw eerste WW-dag 60 jaar of ouder, en uw WGA-uitkering is begonnen voor 1 januari 2020.
  • Of u was op uw eerste WW-dag 60 jaar en 4 maanden of ouder, en uw WGA-uitkering is begonnen op of na 1 januari 2020.

Als u recht heeft op een IOW-uitkering na uw loongerelateerde WGA-uitkering, dan krijgt u hierover vanzelf bericht. De loongerelateerde WGA-uitkering is gekoppeld aan het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Let op: als uw WGA-uitkering op of na 1 januari 2024 begint, dan kunt u geen IOW-uitkering meer krijgen.

Soms (nog) geen IOW-uitkering

Bent u in het buitenland, maar niet voor een vakantie? En stopt uw uitkering omdat de maximale duur is bereikt? Dan krijgt u nog geen IOW-uitkering. Dat kan pas als u weer in Nederland bent.

IOAW

Heeft u geen recht op een IOW-uitkering? Dan kunt u misschien een IOAW- of bijstandsuitkering krijgen.

Krijgt u een IOW-uitkering en denkt u erover om eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen te gaan? Vraag dan zowel bij UWV als bij uw pensioenfonds wat dit voor u betekent. Kijk voor meer informatie ook bij Voorwaarden voor een IOW-uitkering na WW.