Mijn plichten met een IOW-uitkering

Geef uw vakantiedagen door

Met een IOW-uitkering mag u maximaal 20 dagen per jaar op vakantie in Nederland of buiten Nederland. Bereikt u binnen 1 jaar de AOW-leeftijd? Dan heeft u recht op maximaal 65 vakantiedagen. Weekenden en feestdagen tellen wij niet mee als vakantiedagen.

Begon uw uitkering na 1 januari? Dan heeft u minder vakantiedagen. Gaat u langer op vakantie dan het aantal vakantiedagen dat u heeft? Dan krijgt u over de dagen die u langer op vakantie bent, geen IOW-uitkering. Had u een WW-uitkering in het jaar dat uw IOW-uitkering begon en heeft u nog niet alle vakantiedagen van dat jaar gebruikt? Dan mag u die vakantiedagen in de rest van dat jaar gebruiken tijdens uw IOW-uitkering. Heeft u alle 20 vakantiedagen bij uw WW-uitkering al gebruikt? Dan kunt u in dat jaar niet meer op vakantie met behoud van uw uitkering.

Gaat u naar een land buiten Nederland, maar niet voor vakantie? Dan stopt uw uitkering direct. Wilt u weten hoeveel vakantiedagen u heeft? Dat berekent u met de Rekenhulp Vakantiedagen WW. Gebruik bij het invullen van de rekenhulp onze brief met alle gegevens over uw uitkering. Met die gegevens berekent de rekenhulp hoeveel vakantiedagen u heeft.