Tijdens uw IOW-uitkering heeft u dezelfde plichten als die u tijdens uw WW-uitkering of uw loongerelateerde uitkering (WGA) had. U geeft bijvoorbeeld ook wijzigingen en inkomsten aan ons door. Soms zijn dat andere wijzigingen of inkomsten dan bij een WW-uitkering of WGA-uitkering. Welke dit zijn, leest u hieronder.

Gebruik het ‘Wijzigingsformulier IOW’ om wijzigingen en inkomsten door te geven.

Let op: Heeft u geen inkomsten? En zijn er ook geen wijzigingen in uw situatie? Dan hoeft u het ‘Wijzigingsformulier IOW’ niet in te vullen en op te sturen.

UWV controleert

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Doorgeven wijzigingen als u een IOW-uitkering heeft