Blijkt achteraf dat u recht heeft op een uitkering over een bepaalde periode? Dan betalen wij de uitkering alsnog aan u uit. Op deze nabetaling houden wij loonheffing in. Om de hoogte van de loonheffing te berekenen, gebruiken wij de tijdvaktabel.

Wat is de tijdvaktabel?

De tijdvaktabel is een tabel met loonheffingsbedragen die zijn vastgesteld door de overheid. Welke tijdvaktabel we bij de berekening gebruiken hangt af van het tijdvak (de periode) waarover u uw uitkering of loon krijgt. Ontvangt u uw uitkering bijvoorbeeld per maand? Dan gebruiken we de tijdvaktabel van een maand.

Welke loonheffingskortingen worden toegepast?

Loonheffingskortingen zijn kortingen op de belasting. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. In de bedragen van de tijdvaktabel zijn al enkele loonheffingskortingen verwerkt. Dit zijn de algemene loonheffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting. Op sommige uitkeringen zijn nog andere loonheffingskortingen van toepassing. Bijvoorbeeld de jonggehandicaptenkorting bij een Wajong-uitkering. Meer informatie hierover vindt u op Belastingdienst.nl.

Wanneer passen wij geen loonheffingskortingen toe?

Heeft u aangegeven dat wij de loonheffingskorting niet op uw uitkering mogen toepassen? Dan mogen wij geen enkele loonheffingskorting toepassen, behalve de jonggehandicaptenkorting als u daar recht op heeft.

Wat zijn de gevolgen van een nabetaling voor uw belasting?

Een gevolg van een nabetaling kan zijn dat u een bedrag moet bijbetalen bij uw aanslag inkomstenbelasting. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in de volgende situaties:

  • Nabetaling over meer dan 12 loonperioden: stel dat u een nabetaling krijgt over een periode van 15 maanden. Dan hebben wij 15 keer loonheffingskorting toegepast. Maar u heeft in een jaar recht op maximaal 12 maanden loonheffingskorting. In dat geval heeft u dus meer loonheffingskorting gekregen dan in een jaar is toegestaan. Dit kan betekenen dat u bij uw aanslag inkomstenbelasting een bedrag moet bijbetalen.
  • Een hoger jaarinkomen: de nabetaling wordt bij uw totale jaarinkomen opgeteld. Hierdoor kan uw totale jaarinkomen in een hogere belastingschijf terechtkomen. Over het deel van het inkomen in de hogere belastingschijf moet u dan meer belasting betalen. Ook dit kan tot gevolg hebben dat u bij uw aanslag inkomstenbelasting een bedrag moet bijbetalen.