Op uw uitkering houden wij onder andere belasting in. Dat doen wij in de vorm van loonheffing. Krijgt u loon of een uitkering, dan heeft u recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting die u ieder jaar betaalt. Als uw werkgever of wij deze loonheffingskorting toepassen op uw loon of uitkering, krijgt u een hoger bedrag op uw rekening. Meer hierover leest u op Loonheffingskorting.

Partner met weinig of geen inkomen

Heeft u een partner met weinig of geen inkomen? Dan kan uw partner aan de Belastingdienst vragen om de eigen loonheffingskorting uit te betalen. Uw gezinsinkomen wordt dan hoger.