Soms moet u het nettobedrag terugbetalen en soms het brutobedrag. Dit hangt af van het jaar waarin u terugbetaalt. In de video hieronder leggen we dit uit.

Wanneer netto, wanneer bruto?

  • Heeft u het bedrag dat u moet terugbetalen dit jaar ontvangen? En betaalt u het hele bedrag ook dit jaar terug? Dan betaalt u het nettobedrag.
  • Heeft u het bedrag dit jaar ontvangen en betaalt u het bedrag in het jaar daarna terug? Dan betaalt u het brutobedrag. Dat is het nettobedrag plus de loonheffing die wij aan de Belastingdienst hebben overgemaakt.
  • Heeft u het hele bedrag in vorige jaren ontvangen? Dan betaalt u altijd het brutobedrag.
  • Heeft u een deel van het bedrag dit jaar ontvangen en een deel in vorige jaren? En betaalt u het hele bedrag dit jaar terug? Dan betaalt u het bedrag van dit jaar netto terug. Het bedrag van vorige jaren betaalt u bruto terug. Dat is het nettobedrag plus de loonheffing die wij eerder aan de Belastingdienst hebben overgemaakt.
  • Heeft u het bedrag dit jaar ontvangen? En betaalt u een deel dit jaar terug en een deel later? Dan betaalt u dit jaar een nettobedrag. Het bedrag dat nog overblijft, betaalt u bruto terug.

Te veel betaalde loonheffing terugvragen bij de Belastingdienst

In het jaar nadat u ons heeft terugbetaald, kunt u de te veel betaalde loonheffing terugvragen bij de Belastingdienst. U doet dit via uw belastingaangifte.