Ik moet geld terugbetalen aan UWV. Moet ik het netto- of het brutobedrag betalen?

In de beslissingsbrief geven wij de hoogte van uw uitkering aan in een brutobedrag. Dit is een hoger bedrag dan dat u van ons krijgt. Van uw bruto-uitkering moeten wij namelijk nog loonheffing afdragen. Loonheffing is de loonbelasting en premies die wij aan de Belastingdienst betalen. Het geld dat overblijft, is de netto-uitkering. Dit bedrag maken wij over op uw rekening.

Hoe hoog is het bedrag dat u moet terugbetalen?

Als u geld moet terugbetalen, sturen wij u een brief waarin staat hoeveel u terug moet betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van het jaar waarin u de uitkering terugbetaalt.

  • Heeft u het bedrag dat u moet terugbetalen dit jaar ontvangen? En betaalt u het hele bedrag dit jaar terug? Dan betaalt u het nettobedrag terug. U hoeft dan geen loonheffing te betalen.
  • Heeft u het bedrag dat u moet terugbetalen dit jaar ontvangen? En betaalt u het bedrag in een later jaar terug? Dan betaalt u het brutobedrag terug. Dat is het nettobedrag plus de loonheffing die wij eerder aan de Belastingdienst hebben betaald.
  • Heeft u het bedrag dat u moet terugbetalen in vorige jaren ontvangen? Dan betaalt u altijd het brutobedrag terug.
  • Heeft u het bedrag dat u moet terugbetalen zowel in dit jaar als in vorige jaren ontvangen? En betaalt u het hele bedrag dit jaar terug? Dan betaalt u het bedrag van dit jaar netto terug. Het bedrag van vorige jaren betaalt u bruto terug. Dat is het nettobedrag plus de loonheffing die wij eerder aan de Belastingdienst hebben betaald.
  • Heeft u het bedrag dat u moet terugbetalen dit jaar ontvangen? En betaalt u een gedeelte dit jaar terug en de rest na dit jaar? Dan betaalt u dit jaar een nettobedrag. Het bedrag dat nog overblijft, betaalt u bruto terug.

In het jaar nadat u ons heeft terugbetaald, kunt u uw te veel betaalde loonheffing terugvragen bij de Belastingdienst. U doet dit via uw belastingaangifte.