Wie kan een garantiebedrag krijgen?

U kunt een garantiebedrag krijgen als alle onderstaande punten voor u gelden:

  • U heeft een Wajong-uitkering (oude Wajong of Wajong 2010). Het maakt niet uit of u arbeidsvermogen heeft of niet.
  • U heeft andere inkomsten naast uw Wajong-uitkering. Bijvoorbeeld loon, inkomsten uit werk als zelfstandige, een andere uitkering van UWV of pensioen.
  • U had in december 2020 en in januari 2021 inkomsten naast uw Wajong-uitkering.

Let op: als u Wajong 2015 heeft, kunt u geen garantiebedrag krijgen. Als u dan inkomsten heeft naast uw Wajong-uitkering, wordt uw uitkering met de nieuwe regels altijd hoger.