Hoe berekent UWV mijn garantiebedrag?

Stap 1:

  • Wij berekenen de gemiddelde inkomsten die u naast uw Wajong-uitkering had in de periode van december 2019 tot en met november 2020. Maanden waarin u geen inkomsten had, tellen niet mee.
    Werkt u als zelfstandige? Dan bekijken wij in 2022 hoe hoog uw inkomsten waren in 2021. Dit bedrag delen wij door 12.

Stap 2:

  • Met het bedrag uit stap 1 berekenen wij de hoogte van uw Wajong-uitkering volgens de regels van vóór 1 januari 2021. De uitkomst hiervan is het garantiebedrag.

Wanneer stijgt het garantiebedrag?

Als het minimumloon op 1 januari en 1 juli omhoog gaat, dan stijgt ook het garantiebedrag.