De kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel voor werkgevers. Het geeft een beeld van de mensen in het doelgroepregister, zoals hun opleidingsniveau. Een werkgever kan in de kandidatenverkenner banenafspraak ook anonieme profielen van kandidaten bekijken.

Wie staan er in de kandidatenverkenner banenafspraak?

Als u in het doelgroepregister staat, dan staat u ook in de kandidatenverkenner banenafspraak. Bijvoorbeeld als u een Wajong-uitkering én arbeidsvermogen heeft of een Indicatie banenafspraak. Het is niet zo dat u hiervoor speciaal toestemming moet geven.

Wat ziet een werkgever in de kandidatenverkenner banenafspraak?

Werkgevers zien in de kandidatenverkenner banenafspraak de volgende informatie:

  • anonieme profielen van mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak
  • gegevens van deze mensen, zoals opleidingsniveau, reisafstand, beschikbaarheid en interesses

In de kandidatenverkenner staan geen persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Die gegevens krijgt de werkgever pas als u daar toestemming voor geeft.

Hoe vindt een werkgever mij?

Als een werkgever uw anonieme profiel interessant vindt, vraagt hij informatie over u op bij het werkgeversservicepunt. Een adviseur werkgeversdiensten neemt daarna contact met u op.

Wilt u de werkgever ontmoeten? Alleen dan geeft de adviseur uw persoonlijke gegevens door aan de werkgever. En hij geeft dan ook een toelichting over uw situatie. De werkgever weet dan waarmee hij rekening moet houden om u een goede werkplek te kunnen bieden.