Als u in het doelgroepregister bent opgenomen, dan staan hierin de volgende gegevens:

  • Uw burgerservicenummer.
  • Waarom u bent opgenomen in het doelgroepregister.
  • Wanneer u bent opgenomen in het doelgroepregister.