Het kan zijn dat u dan nog recht heeft op een gedeelte van het betaald ouderschapsverlof. U kunt dan de rest van het betaald ouderschapsverlof opnemen bij een nieuwe werkgever.

U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever. U kunt uw (ex-)werkgever vragen om een schriftelijke verklaring waarin staat op hoeveel weken betaald ouderschapsverlof u nog recht heeft.

Voor die overgebleven weken van het betaald ouderschapsverlof hoeft uw nieuwe werkgever geen nieuwe aanvraag te doen. Hij kan een betaalverzoek indienen, nadat u het verlof bij hem heeft opgenomen. De hoogte van uw uitkering blijft gelijk. Wij betalen de uitkering direct aan u.