Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld.

Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier:

  • We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Krijgt u per 4 weken betaald, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.
  • Vanaf die datum gaan we 1 jaar terug en berekenen dan wat uw totale sv-loon in dat jaar was. Als u korter dan 1 jaar in dienst bent, gaan we terug tot de eerste dag van uw dienstverband.
  • Dit sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Als u korter dan een jaar in dienst bent, dan delen we het sv-loon door het aantal werkdagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

Er geldt een maximumdagloon van € 274,44 bruto. Dit betekent dat uw uitkering per dag nooit hoger is dan 70% van dit maximumdagloon.

Tijdens het betaald ouderschapsverlof is uw loon lager. Soms vult uw werkgever uw uitkering aan. Bespreek dit met uw werkgever.

Let op: Wij bepalen de hoogte van het dagloon bij de eerste aanvraag voor uw uitkering betaald ouderschapsverlof. De hoogte van uw dagloon verandert daarna niet. Ook niet als uw situatie verandert, bijvoorbeeld als u een nieuwe baan heeft. U krijgt wel meer uitkering als u extra weken verlof opneemt.

Bruto-uitkering afhankelijk van uw situatie

Het is niet mogelijk om een rekenhulp te gebruiken als u in loondienst werkt. Voor het berekenen van de hoogte van de bruto-uitkering betaald ouderschapsverlof kijken we naar verschillende onderdelen van het loon. Deze zijn per werknemer en situatie anders.