Heeft u een periode geen uitkering? Bijvoorbeeld omdat uw WW- of Ziektewet-uitkering de maximale duur heeft bereikt en u nog geen recht heeft op AOW? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om deze periode te overbruggen:

  • U kunt eigen geld gebruiken, bijvoorbeeld uw spaargeld.
  • U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente.
  • U kunt misschien een overbruggingsuitkering krijgen. Als dat zo is, ontvangt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In deze brief staat informatie over de overbruggingsuitkering en hoe u deze aanvraagt. U ontvangt deze brief 4 maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op svb.nl.
  • U kunt na afloop van uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering misschien een IOW-uitkering krijgen.