Heeft u nog niet de AOW-leeftijd? En krijgt u naast uw uitkering een (pre)pensioen of een particulier pensioen? Dan veranderen uw inkomsten. U moet deze wijziging aan ons doorgeven binnen een week na de start van dat andere pensioen. Dit doet u met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Of uw (pre)pensioen doorloopt tot aan de hogere AOW-leeftijd, hangt af van uw arbeidsvoorwaarden. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunt u lezen wat voor u geldt. Bij vragen kunt u contact opnemen met de pensioenuitvoerder.

Wijzigingen doorgeven (WIA, WAO, WAZ, Wajong)