Er zijn 3 situaties mogelijk:

  • U heeft een IVA-uitkering. Deze stopt als u de AOW-leeftijd bereikt.
  • Uw loongerelateerde uitkering (WGA) heeft nog niet de maximale duur bereikt voordat u recht heeft op AOW. U ontvangt de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt.
  • Uw loongerelateerde uitkering heeft de maximale duur bereikt voordat u recht heeft op AOW. U ontvangt na de loongerelateerde uitkering een vervolguitkering (WGA) of loonaanvullingsuitkering (WGA) tot uw AOW-leeftijd. U kunt dan misschien een aanvullende IOW-uitkering krijgen.