Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag uw werkgever u niet ontslaan. Als u 2 jaar (of langer) arbeidsongeschikt bent, vervalt dit opzegverbod en kan uw werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Om de ontslagvergunning te krijgen, beoordeelt UWV of:

  • u door een ziekte of handicap uw werk niet meer kunt doen;
  • het niet waarschijnlijk is dat u binnen 26 weken herstelt en uw werk weer kunt doen;
  • het werk niet binnen 26 weken zo kan worden aangepast dat u toch kunt werken;
  • u binnen de redelijke herplaatsingstermijn niet kan worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Ook niet met behulp van scholing;
  • de wettelijke termijn van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) voorbij is.

Uw werkgever moet meestal bij de ontslagaanvraag ook een recente verklaring van de bedrijfsarts meesturen over uw mogelijkheden om weer te kunnen werken. UWV kan bij de beoordeling een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts om advies vragen. Dit advies gaat over uw mogelijkheden om binnen 26 weken te werken in uw eigen functie (eventueel in aangepaste vorm) of in een andere passende functie. Eventueel na het volgen van een opleiding. Meestal volgen wij dit advies in onze beslissing over de ontslagaanvraag.

Transitievergoeding

Als u ontslagen wordt omdat u 2 jaar ziek bent heeft u meestal recht op een transitievergoeding. Als uw dienstverband gedeeltelijk wordt beƫindigd heeft u misschien recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding. Tekent u met uw werkgever een beƫindigingsovereenkomst, dan maakt u daarin afspraken over de ontslagvergoeding. U krijgt dan geen transitievergoeding.