Komu należy zgłosić chorobę?

Jak możesz szybko sprawdzić, komu należy zgłosić chorobę? Można zobaczyć, co należy uczynić w danej sytuacji w schemacie wyboru zgłoszeń chorobowych.