По време на получаване на обезщетение за безработица

Вашите най-важни права и задължения когато получавате парично обезщетение за безработица

  • Полагате усилия да си намерите възможно най-скоро работа, като кандидатствате активно и приемате подходяща работа.
  • На всеки 4 седмици съобщавате за най-малко 4 кандидатствания.
  • Всеки месец попълвате справка за доход ("Inkomstenopgave").
  • Предоставяте вярна информация за себе си и за Вашата ситуация. Евентуални промени, които биха повлияли на Вашето парично обезщетение за безработица, се съобщават в рамките на една седмица.
  • Изпълнявате задачи в работната папка ("Werkmap").
  • Идвате на консултации в UWV.
  • Когато имате час за консултация в UWV, можете да доведете някого със себе си.
  • Имате право на ваканционни надбавки. Ако отидете на почивка, трябва да ни уведомите.

Внимание: Ако не спазвате задълженията си, размерът на Вашето парично обезщетение временно ще бъде намален или няма да получите такова и/или ще Ви бъде наложена глоба.

Относно справката за доход

В края на всеки месец в папката "Mijn UWV" ще намерите формуляр "Inkomstenopgave". С него Вие ни уведомявате дали сте имал/-а някакви доходи. Дори и да не сте имал/-а доходи, Вие трябва да ни уведомите за това. Паричното обезщетение ще Ви бъде изплатено в срок от 10 календарни дни от получаването на справката.

Търсене на работа

На сайта werk.nl можете да търсите обяви за работа и да публикувате Вашата автобиография (CV). Там ще намерите съвети, както и онлайн курсове, които могат да Ви помогнат при намирането на работа.

Заслужава си да се започне работа от позицията на получаващ/-а парично обезщетение за безработица. Ако започнете работа като заето лице срещу трудово възнаграждение, което е по-ниско от месечното Ви парично обезщетение за безработица, доходите Ви ще бъдат допълнени с частично обезщетение за безработица. В такъв случай финансовото Ви положение в повечето случаи се подобрява.

Когато получавате парично обезщетение за безработица, Вие имате право да си търсите работа и в чужбина. Това е възможно само при определени условия и с разрешение на UWV. Повече информация по този въпрос можете да намерите в папка Internationaal на сайта uwv.nl.

Повече информация

По-подробна информация за паричното обезщетение за безработица можете да намерите при Werkloos (WW-uitkering) на сайта uwv.nl. Ако имате въпроси можете да се свържете с UWV Telefoon Werknemers (телефон за работещи) на телефон 088-898 92 94. Добре е гражданският Ви регистрационен номер (BSN) да Ви е под ръка. Така ще можем да Ви помогнем по-бързо.

Накратко за паричното обезщетение за безработица (pdf, 155 kB)