U geeft een te late beslissing door met het formulier ‘Melding te late beslissing UWV’. Hiermee kunt u ons vragen om binnen 2 weken te beslissen. U kunt een te late beslissing van UWV op 2 manieren aan ons melden.

Formulier

U kunt het formulier downloaden op uwv.nl of telefonisch aanvragen via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u werkgever bent neemt u contact op via UWV Telefoon Werkgevers. Het telefoonnummer vindt u op Klantenservice Werkgevers.

Brief

U kunt ons ook een brief schrijven, zet in deze brief in ieder geval:

  1. de datum;
  2. uw naam en telefoonnummer;
  3. als u werknemer bent: uw burgerservicenummer;
  4. als u werkgever bent: uw adres en uw loonheffingennummer. Als u de melding doet voor een aanvraag van een werknemer, zet dan ook de naam en het burgerservicenummer van de werknemer in uw brief;
  5. de aanvraag of het bezwaar waarop wij te laat zijn met beslissen;
  6. de datum waarop u de aanvraag of het bezwaar heeft ingediend;
  7. het rekeningnummer waarop wij de vergoeding moeten overmaken als wij na 2 weken niet beslist hebben.

De melding kunt u alleen per post sturen naar:
UWV
Postbus 58175
1040 HD Amsterdam

U krijgt een bevestiging zodra wij het formulier hebben ontvangen.

Wij sturen u een brief met uitleg als wij vinden dat wij niet te laat zijn met onze beslissing of als uw melding niet op de juiste manier is ingediend.