Als u een klacht heeft over uw re-integratiebedrijf, dan dient u uw klacht daar in. U kunt uw klacht in dit geval dus niet bij UWV indienen. Alle re-integratiebedrijven die UWV inschakelt, hebben een eigen klachtenreglement. Komt u er niet uit met het re-integratiebedrijf? Neem dan contact op met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Hij zoekt dan samen met u naar een oplossing.